Забраната за риболов за 2013 г.

Дискусии на тема контролни органи, закони и тяхното прилагане, бракониерите, и мястото на любителя риболовец в омагьосан кръг.
amalal
Мнения: 48
Регистриран на: Пет Мар 23, 2007 13:43
Местоположение: софия

Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от amalal »

Колеги, преди малко бе официално пуснат текста за забраната през 2013 година. Честито!

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков от понеделник (15 април 2013 г.) се забранява любителският риболов за 47-дневен период. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти. Забраната за любителски риболов е от 15 април и ще продължи до 31 май 2013 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.
През 2013 г. действа режимът за риболов, определен в Приложение № 1 “Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване” на Закона за рибарството и аквакултурите. Съгласно Приложение №1, сроковете за забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващи се риби се определя в зависимост от надморската височина на водния обект. Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, забраната е от 15 април до 31 май 2013 г., а в рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни 2013 г.
Уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав се забранява от 15 април до 15 май включително.

Уловът на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 1261/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г.

Уловът на попчета с мрежени риболовни уреди във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

Област Благоевград
- водоем между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, общ. Благоевград (махала Хайдушка);
- водоем Блатото над с. Логодаж, общ. Благоевград;
- баластриера “Бистрака” под моста за с. Покровник;
- яз. Бели брег, гр. Сандански;
- водоем “Ормана” до Пресевната в местност ”Ормана”, гр. Гоце Делечев;
- напоителен канал „Топлика” от главния път свързващ гр. Гоце Делчев - Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала;
- яз. “Самуилово”, с. Самуилово, общ. Петрич;
- водоем “Марена” до с. Марикостиново, общ. Петрич;
- водоем “Помпата” – с. Първомай, общ. Петрич;
- втори водоем до завод за релета, с. Баня, общ. Разлог.

Област Бургас
- баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна
- микро язовир “Комунари”, с. Комунари;
- корекциите на старо корито на река “Голяма Камчия” в местността “Подкончовиц” и местността “Каплиш”, общ. Дългопол.

Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;
стари речни корита на р. Росица:
- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
- землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери
- землище на с. Дичин, община Павликени;
- землище на с. Писарево;
напоителни и отводнителни канали:
- местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин
- р. Тополовец в участъка от моста на главен път Е -79 до с. Слана Бара;
- яз. “Дъбравка”, общ. Белоградчик;
- яз. “Дреновец” в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от северната страна на водоема;
- яз. “Кула”, общ. Кула;
- напоителен канал между с. Антимово и с. Кутово, общ. Видин.

Област Враца
- яз. “Лиляче” – в землището на с. Лиляче, общ. Враца;
- р. Ботуня от моста на гр. Криводол по поречието на реката до землищната граница със с. Ракево, общ. Криводол;
- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

Област Габрово
- река Росица – участък в централна градска част от моста на “Кольо Фичето” до първия бент по течението под “Старата Баня”;
- река Янтра – участък в централна градска част от “Лъвов мост” по течението и, до мост “Христо Ботев” под хипермаркет “Кауфланд”.

Област Кюстендил
- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
- водоем с. Самороново, общ. Дупница.

Област Кърджали
- яз. “Охлювец”, общ. Кърджали;
- яз. “Жинзифово”, общ. Кърджали;
- яз. “Сливарка -1”, общ. Крумовград.

Област Ловеч
- яз. “Сопот” с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
- воден обект “Блато”, с. Йоглав;
- в пъстървовата зона на горното течение на река “Златна панега” от извора до Еко-пътеката на входа на гр. Луковит. Разрешен риболов само за пъстървови видове риба;
- водоем „Зореница” - намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;
- яз. “Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.

Област Монтана
- яз. “Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения учасътк находящ се на 400 м заподно от водовземната кула до началото на полуостров “Расника”;
- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
- баластриерни водоеми в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана;
- блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.

Област Пазарджик
- баластриера, с . Бошуля;
- баластриера, с. Лозен;
- бластриера, с. Динката;
- студен канал на р. Марица при с. Синитово;
- студено пере при „Фазанарията”;
- малък гьол – с. Звъничево.

Област Перник
- рудничните езера в гр. Перник;
- сгуроотвали (утайници) в кв. Калкас , гр. Перник.
- руднично езеро в с. Драгичево, общ. Перник;
- руднично езеро в с. Кладница, общ. Перник;
- езеро в с. Рударци, общ. Перник;
- отводнителните канали около р. Арката (р.Блатото), общ. Радомир.

Област Плевен
- яз. “Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира – общ. Долни Дъбник;
- баластриери “Витски блата”, общ. Плевен;
- язовир “Тотлебенов вал”, общ. Плевен;
- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
- отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща, гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
- Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив
- яз. “Домлян”.

Област Разград
- яз. “Бяла пръст” /Папаза/, гр. Разград.

Област Русе
- старото корито на р. Янтра с наименование „Кривушата”, находящо се на десния бряг на река Янтра между гр. Бяла и с. Каранци;
- стари корита на река Янтра, находящи се на левия бряг на река Янтра в района на гр. Бяла – бивши стари рибарници с № 1,2,3,4,5 и 6.

Област Силистра
- рибарник “Чатал кулак”, местност Чатал Кулак;
- яз. “Орехов кулак”;
- язовирът в село Полковник Ламбриново.

Област Сливен
- баластриера “Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
- баластриера “Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- баластриера “Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- яз. “Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;
- яз. “Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян
- яз. “Тешел”;
- яз. “Златоград”.

Област София
- бент “Панчарево”;
- водоем “Жеков вир”;
- баластриери в землището на с. Мрамор;
- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);
- баластриери в землището на с. Долни Богров;
- баластриери в землището на с. Негован;
- баластриери в землището на с.Чепинци;
- баластриери в землището на с.Световрачене;
- баластриери в землището на с.Челопечене;
- езерото в жк. “Дружба 1”

Област Стара Загора
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;
- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж.
баластриера 1 (отворена) в землището на община Мъглиж (т.нар “Аксаков гьол”).

Област Хасково
- яз. “Стамболийски”, общ. Хасково;
- яз. “Орешец”, общ. Харманли;
- яз. “Гледка”, общ. Стамболово;
- яз. “Конуш”, общ. Хасково ;
- старото речно корито “Златополе” /Западната част/, общ. Димитровград;
- яз. “Големият извор”, с. Димитровче, общ. Свиленград;
- яз. “Кропст”, общ. Димитровград.

Област Шумен
- баластриера, с. Радко Димитриево;
- яз. “Свинеугояване”, гр. Шумен;
- яз. “Върбица”;
- яз. “Маломир”.

Област Ямбол
- баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;
- отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
- яз. “Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
- гребен канал Ямбол – северна част.

Станимир
Мнения: 1742
Регистриран на: Пон Юли 10, 2006 16:28
Местоположение: София
дал Браво: 4 пъти
получил Браво: 1 път
Обратна връзка:

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от Станимир »

Здравейте, колеги!
До колкото разбирам забраната тази година ще е диференцирана спрямо надморската височина. Няма да коментирам до колко е разумно или не, как ще се третират реките, които преминават през записаната в закона граница и как ще се обяснява, че в Бобошево няма проблем да се лови, а в Пастух не може...

Въпроса ми е след като бент "Панчарево" е споменат като разрешен в ЗАПОВЕДТА, а после е упоменат като забранен от 01.05.2013 до 15.06.2013 в ТАЗИ НЕЯСНА БЕЛЕЖКА, качена на сайта на ИАРА -- ще ли може да се ходи на риба на Пънча на (примерно) День Победы или йок.

Предполагам и други въпроси ще изникнат, но засега толкова...
Предварително благодаря!
outsider написа:ПъСъ - "улов" е термин от жаргона на корсфишинга , също като "дропер" или "изтичане". Не ни обръщай внимание.

Аватар
jagger1
Мнения: 2827
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 12:33
Местоположение: София
дал Браво: 523 пъти
получил Браво: 557 пъти

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от jagger1 »

Добър въпрос за Пънча.
Гледам обаче, че и язовир Извор е в забраната от 01.05. до 15.06. 2013 г. Значи ли това, че до 01.05. и след 15.06.2013 ще може да се лови на него? С какъв статут е? Да не е променена арендата му и вече да са го разрешили за риболов?

venci72
Мнения: 1999
Регистриран на: Вто Ное 06, 2007 19:06
Риболов: на леб...

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от venci72 »

как ще се третират реките, които преминават през записаната в закона граница


нема закон,има корупця и малумници ,без изобщо да съм запознат с въпросо го заявявам ,реката не може да се сдели на две ,топи се снего и водата е ледена ,без значение за кой град става вапрос как у едион град че може у друг нема да може,ако може некой да ми обясни

Бат Стан
Мнения: 10819
Регистриран на: Пет Дек 17, 2004 0:21
Местоположение: при пъстървите на Станкови бараки
дал Браво: 5 пъти
получил Браво: 56 пъти
Обратна връзка:

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от Бат Стан »

Ето това е списъкът с реките и язовирите, на които може да се лови до 1 май. След това на въпросните реки може да се лови пъстърва по двата вида режим- хвани и пусни през седмицата и там колкото бройки са позволени за задържане в събота и неделя. Последното е проверено и стиковано с ИАРА.

РИБНОСТОПАНСКИ ОБЕКТИ от 500 до 1500 МЕТРА
НАДМОРСКА ВИСОЧИНА , ЗА КОИТО ИМА
ЗАБРАНА ОТ 1 МАЙ ДО 15 ЮНИ 2013 г.

Област Видин

- яз. Салаш
- р. Чуперска до местността цер
- р. Горни Лом над с. Горни Лом
- р. Стакевска до местността Бяла Вода

Област Монтана

- р. Чипровска Огоста – от изворите до над гр. Чипровци,
- р. Дългоделска Огоста – от изворите до с. Дълги Дел, общ. Георги Дамяново,
- р. Копиловска река – от изворите до с. Копиловци, общ. Георги Дамяново,
- р. Бързия – от изворите до с. Бързия, общ. Берковица,
- р. Ботуня – от изворите до кв. Заножене, гр. Вършец
- Берковска река и притоците й – от изворите до над гр. Берковица
Област Благоевград

- р. Струма
- р. Белишка
- р. Осеновска
- р. Канина
- р. Бистрица от Каменица нагоре
- р. Туфча
- р. Крива река
- р. Ретиже
- р. Бяла Места
- р. Черна места
- р. Стара река
- р. Сушичка
- р. Железничка
- яз. „Стойковци”
- водоем Кринец
- местност Белизмата
- местност Трестов дол
- местност Сушица
- местност Бело Бърдо
- местност Меченец
- местност Увината
- местност Парил
- местност Баира
- местност Потокна
- местност Сивек
- местност Св. Георги
- местност Калджано
- местност Света Петка

Област Кюстендил

- Под 500 м. надморска височина – р. Струма от вливането на р. Джерман в землището на гр. Бобошево до административно – териториалната граница с област Благоевград, Кочериновските баластиери, р. Рилска от моста на с. Пороминово в землището на с. Пороминово до вливането й в р. Струма.
- От 500 м. до 1500 м. – р. Струма административно-териториалната граница с област Перник до вливането на р. Джерман в землището на гр. Бобошево, р. Рилска от граница с Природен парк „Рилски манастир“ до моста на с. Пороминово в землището на с. Пороминово. Всички останали водоеми на територията на Кюстендилска област, с изключение на разрешените за любителски риболов по време на забраната.

Област Перник

- р.Треклянска
- р.Струма
- р.Блато(Арка)
- р.Ерма
- р.Конска
- язовир Пчелина

Област Пазарджик

- яз. Батак
- яз. Голям Беглик
- яз. Малък Беглик
- яз. Широка Поляна
- яз. Доспат
- яз. Тошков чарк
- яз. Караджа дере
- яз. Чайра

Област Смолян

- Всички рибностопански обекти
- яз. Въча
- яз. Доспат
- яз. Златоград
- яз. Тешел

бласт София

- Патичарника
- Мърчаево
- Бенковски
- Волуяк
- Яна І
- Яна ІІ
- Бухово
- Братин дол
- Манастирски
- Ботунец
- Мрамор
- Патичарника
- с. Суходол
- Панчарево
- яз. Искър
- Пролеша
- Храбърско
- Бебреш
- Белопопци
- яз. Курт дере
- яз. Перфанта
- яз. Драгански ниви
- яз. Санър дере
- яз. Сапача дере
- яз. Перфаната-2
- яз. Луджо дере
- яз. Яйкъна
- Етрополе
- Огняново
- Равно поле
- Юг тепе
- Беш тепе
- Рътиците
- Езерище
- Цигански язовир
- Стубела
- Орехчето
- Нишана
- Булгара
- Пчелин
- Пчелин
- Пясъка
- Каменна могила
- Исин-пунар
- Душанци
- Извор
- Борика

-
На територията на областите (Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Пловдив, Ловеч, Габрово, Кърджали, Хасково, Варна, Добрич, Разград, Шумен, Търговище, Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол) рибностопанските обекти са с надморска височина до 500 м.
Клуб по спортен риболов "Балканка"

Станимир
Мнения: 1742
Регистриран на: Пон Юли 10, 2006 16:28
Местоположение: София
дал Браво: 4 пъти
получил Браво: 1 път
Обратна връзка:

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от Станимир »

Бат Стан написа:Ето това е списъкът с реките и язовирите, на които може да се лови до 1 май. След това на въпросните реки може да се лови пъстърва по двата вида режим- хвани и пусни през седмицата и там колкото бройки са позволени за задържане в събота и неделя. Последното е проверено и стиковано с ИАРА.
Бате, това и аз четох (дал съм линк) в сайта на ИАРА... Едно към едно, даже с пропуснатото "О" на Област София. :mrgreen:
Въпроса ми е като са туртисали Пънча вътре това значи ли, че след 1 май ще е забранен (щото в Заповедта друго пише)? Тарифали са вътре и някой и друг арендован гьол като Борика да речем - значи ли това, че им е паднала арендата, или просто са дали на някой да напише водоемите, за които се сеща в област едисикояси и без повече мисъл...
Питай ги ИАРАта ако се сетиш моля те.

Поздрави!
Станимир
outsider написа:ПъСъ - "улов" е термин от жаргона на корсфишинга , също като "дропер" или "изтичане". Не ни обръщай внимание.

Аватар
Dichootd2
Мнения: 54
Регистриран на: Пон Дек 25, 2006 22:35
Местоположение: Перник

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от Dichootd2 »

Бат Стан написа:След това на въпросните реки може да се лови пъстърва по двата вида режим- хвани и пусни през седмицата и там колкото бройки са позволени за задържане в събота и неделя. Последното е проверено и стиковано с ИАРА.
ИАРА - Перник е на противоположното мнение.Тоест, риболова на река Струма е напълно забранен, и пъстървата не прави изключение защото нямало как да се докаже че не се ловят и забранени видове риба.

TRAP
Мнения: 4654
Регистриран на: Пон Мар 14, 2005 23:45
Местоположение: София/Видин/
получил Браво: 1 път

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от TRAP »

А ми можели да провериш за Арката защото и тя е в списъка над 500м. в това число и Струма в област Перник. ИАРА си правят каквото искат!
В един друг форум пише,че е ходено до ИАРА и забраната за Пернишка област е от 01.05.2013г.Нещо много противоположни мнение се чуват.
Аз ходя по брега и викам рибката да идва тя при мен сега.

Аватар
HEIFISCH
Мнения: 261
Регистриран на: Чет Мар 03, 2005 22:20

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от HEIFISCH »

Ето и още една небивалица при разрешените през забраната :
яз. “Дреновец” в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от северната страна на водоема;
Доколкото знам яз.Дреновец е арендован и си събират такса по целия язовир. А при такъв статут забрани няма.
Пак се получава някаква "заповед-закон" в БГ вариант. Т.е. нещо забулено в мъгла и тайственост. Зависи кой от каква позиция чете и как тълкува.
Имам питане към министъра, подписал заповедта: " Кое се води "бент Панчарево" и кое е "яз. Панчарево". Щото излиза, че хем е разрешено, хем е забранено.
И какво означава
" Забележка:За допълнителна информация относно режима на риболов за определен водоем, се обръщайте към съответния сектор „РК”
Сигурно в превод е нещо такова: " А бе, ние сме написали тука една заповед, ама понеже и ние не знаем какво сме написали, нека хората да си питат на място".

Станимир
Мнения: 1742
Регистриран на: Пон Юли 10, 2006 16:28
Местоположение: София
дал Браво: 4 пъти
получил Браво: 1 път
Обратна връзка:

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от Станимир »

Писах на "съответния сектор „РК”" за София да поразяснят това-онова, да видим :)
outsider написа:ПъСъ - "улов" е термин от жаргона на корсфишинга , също като "дропер" или "изтичане". Не ни обръщай внимание.

няма как
Мнения: 11
Регистриран на: Вто Май 22, 2012 13:48
Риболов: спининг
дал Браво: 1 път

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от няма как »

Станимир написа:... Въпроса ми е като са туртисали Пънча вътре това значи ли, че след 1 май ще е забранен (щото в Заповедта друго пише)?
Колега предполагам, че на Панчарево забраната влиза от 01.05., а стената е оставена разрешена за риболов след тази дата.

Станимир
Мнения: 1742
Регистриран на: Пон Юли 10, 2006 16:28
Местоположение: София
дал Браво: 4 пъти
получил Браво: 1 път
Обратна връзка:

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от Станимир »

няма как написа: Колега предполагам, че на Панчарево забраната влиза от 01.05., а стената е оставена разрешена за риболов след тази дата.

Да разбирам, че идеята ти е - "бент Панчарево" е само стената, а "ез. Панчарево" е остатъка? Кофтииии... От амнайсе години в заповедта дето си я преписват пише все "бент Панчарево" че е разрешено, пък аз по целия Пънч съм си ловил да са такоам у бракониера... :?

Ти ма'ни другото, ами и нова чудост са сътворили умниците от ИАРА и МЗХ:

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на земеделието и храните


На основание чл. 24, ал. 6 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА), чл. 4, ал. 1 и чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерство на земеделието и храните, във връзка с определяне на редът, условията и водните обекти, в които се разрешава любителски риболов през тъмната част на денонощието

НАРЕЖДАМ:
I. Разрешавам извършването на любителския риболов през тъмната част от денонощието в периода 01.06.2013 до 01.12.2013 г. в следните водни обекти на територията на страната:
- язовир Жребчево, обл. Стара Загора ;
- язовир Искър, обл. София;
- язовир Пясъчник, обл. Пловдив:
- язовир Тракиец, обл. Хасково ;
- язовир Огоста, обл. Монтана ;
- язовир Ал. Стамболийски, обл. В. Търново;
- язовир Сопот, обл. Ловеч;
- язовир Тича, обл. Шумен:


МИНИСТЪР
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ИВАН СТАНКОВ
Демек имаме новина, другарки и другари!
На Искъра от 01.06.2013 до 15.06.2013 ще може да се лови САМО ПРЕЗ НОЩТА!

EDIT: Това горното май е само ПРОЕКТ за заповед, не го намирам черно на бяло... Извинявам се ако в бързането съм обидил някой! Дано да го променят в окончателната заповед...
Последна промяна 1 на Станимир, променена общо 0 пъти
outsider написа:ПъСъ - "улов" е термин от жаргона на корсфишинга , също като "дропер" или "изтичане". Не ни обръщай внимание.

Станимир
Мнения: 1742
Регистриран на: Пон Юли 10, 2006 16:28
Местоположение: София
дал Браво: 4 пъти
получил Браво: 1 път
Обратна връзка:

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от Станимир »

Получих все пак отговор от ИАРА по въпроса с Панчарево:
From: PR <pr@iara.government.bg>
Date: 2013/4/24
Subject: Re: Informacia Zabrana
To: Stanimir Stoev <stoevs@gmail.com>

Здравейте,

Изпращам ви отговор на експертите на ИАРА:
За езерото/бент Панчарево няма забрана за риболов, ТЪЙ КАТО Е ВКЛЮЧЕН В ЗАПОВЕДТА НА МИНИСТЪРА И Е ПОСОЧЕН КАТО ОСТАВЕН СВОБОДЕН ВОДЕМ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА ЗАБРАНАТА ЗА ЛЮБИТЕЛИ РИБОЛОВЦИ. Този водоем фигурира в списъка на водните обекти от 500 до 1500 метра при които влиза в сила забраната от 1 май до 15 юни, но е посочен като водоем с по-висока надморска височина. Надявам се, че ще се съгласите, че като докуент Заповедта има по-голяма тежст от списък. Относно другите водни обекти над 500 метра надморска височина, няма как да ги опоменеме всичките в страната. В списъка са посочени основни водоеми по области. Ако даден водоем е с надморска височина от 500 до 1500, забраната за тях взлиза от 1 май до 15 юни независимо дали го има в списъка или не.

Хубав ден!
outsider написа:ПъСъ - "улов" е термин от жаргона на корсфишинга , също като "дропер" или "изтичане". Не ни обръщай внимание.

Аватар
babydoctor
Мнения: 15953
Регистриран на: Пет Дек 17, 2004 7:59
Местоположение: София
дал Браво: 46 пъти
получил Браво: 160 пъти

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от babydoctor »

В днешния в. Рибар я има публикувана забраната с пояснения.
Каква е тая участ бе, народе - какъвто и байрак да се развее, дръжката му все ти е отзад...
Защо винаги бъдещето е светло, а никога настоящето???

KOCENCEN
Мнения: 7
Регистриран на: Сря Мар 20, 2013 11:49
Риболов: спининг, щука, харпун

Re: Забраната за риболов за 2013 г.

Мнение от KOCENCEN »

Всички заповеди за забрана са на основание на чл.32 ал.1 и ал.2 от ЗРА, който дава право на министъра на ЗХ да уточни сроковете.В края на ал.2 пише-променя със заповед началната дата, крайната дата или увеличава сроковете на забраната по приложение №1 с до 30 дни.Щуката и бялата риба са забранени до 31 май 2013 г., като срока е увеличен с 31 дни. Това правилно ли е? Който по разбира да даде отговор.

Публикувай отговор

Обратно към “ИАРА, законът, бракониерите ...”