Пъстърва - опазване при снимки

или форум за Catch&Release идеята.
pitcha

Пъстърва - опазване при снимки

Мнение от pitcha »

ХВАНИ И ПУСНИ /Catch & Release/ - За балканските пъстърви

Прекрасна идея, която все повече навлиза и в Българската Риболовна Практика, с много последователи, като примери за това вече има много и у нас.

Всеки риболовец, стигнал дотам, че да пуска обратно уловените риби, заслужава поздравления за усилията и самоконтрола. Извършването на този акт означава, че той е съумял да преодолее атавистичния повик - да занесе улова у дома, за което би получил признание. С други думи - да преодолее основен човешки инстинкт. /Вcеизвестно е, че по времето когато сме били в пещерите – на най-голямо уважение са били най-добрите войни и най-добрите ловци, осигуряващи прехраната на племето/.

Написаното по-нататък няма претенции за изчерпателност, но е едно усилие за доразвиване на идеята и подобряване на резултатите от прилагането й. И става дума най-вече за улова на Балканска Пъстърва в планински реки.

Първоначално идеята е възникнала с основна цел – опазване на рибното богатство и подпомагане развитието на спортния любителски риболов. Понататък много майстори на риболова започнали да разбират идеята „Хвани и Пусни” и като да подариш живот на рибата, защото усещането от този акт, понякога надвишава удоволствието от самото хващане. Дори е възможно да се изпита божественото - че от теб зависят живота или смъртта. Може да се каже, че това е достатъчно за начало, но само толкова.Всъщност идеята е много по-дълбока и освен от гореказаното, се състои от комплекс условия, изпълнението на които да доведе до най-малки поражения върху местообитанията и популацията на рибите. Защото, при неправилно отношение, може да се нанесе по-голяма вреда, отколкото полза. Ако, например, рибата е прекалено изтощена – тя може да умре почти веднага или в следващите дни, независимо, че е отплувала жива след пускането. Може да се стигне и до заболяване, от което да се заразят други риби, а това е опасно – особено в малки затворени водоеми, каквито са планинските езера у нас. С други думи – да се изпълни приказката за добрите намерения и пътя към ада.

Споменатите условия могат да се групират най-общо в следните направления – опазване на местообитанията и опазване на популацията - включително как да я хванем, как да се отнасяме с нея извън водата и как да я пуснем – като я нараним по-малко. При това, в Българските условия, всичко трябва да се съобрази и с наличието на бракониери и недобросъвестни риболовци - неспазващи ограниченията на закона.

І. Опазване на местообитанията.

На всички е ясно, че чистотата на реките, езерата и местностите около тях е от ключово значение за съхраняване на рибното богатство. Също и че изсичането на горите и изграждането на ВЕЦ-ове в пъстървовата зона са най-голямата опасност. Тук няма да стане дума за това.

Това, което не трябва да се прави от самите риболовци, е следното:

1. Премахване на естествени препятствия за риболова като закачки, нападали клони, почистване на крайбрежни храсталаци и др. от коритата и вировете на реките, с цел улесняване на бъдещ улов на риба. /Тези препятствия затрудняват риболова и за недобросъвестните, така че рибата може да бъде опазена и от тях. Това са места, в които рибите могат да се размножават на спокойствие/.
2. Извършване на промени в естествената среда и местообитанията на рибите в пъстървовата зона, като например промени в речните корита, изграждането на изкуствени прагове, бентове и др. Особено вредно е, когато препятствията са непреодолими за рибите – например от гъсти преплетени клони или каменни с височина над 1.5 метра. /В такива случаи много риби се набиват под или над препятствието - в новообразувания вир и стават много лесна плячка за недобросъвестните. Идеята, че ние ще ловим и пускаме се проваля веднага след тяхната поява/.
3. Използването на оловни утежнения или глави на примамки по линиите за улов на риби – причините са очевидни. Например в Англия това е забранено поне за някои водоеми и се използват каменни, стъклени или керамични тежести.
4. При ходене по реките, трябва да се стъпва колкото се може по-малко във водата и никога не се пъха кракът под камъни – това са места, които рибите използват за основно или резервно укритие и не мърдат оттам /всеки, който ги е ловил с ръце, може да го потвърди/. Макар и много малко вероятно - така може да бъдат смачкани. Понякога кракът може и да се заклещи – с всички лоши последици от това.

ІІ. Опазване на популацията.

1. Ограничаване до минимум на контакта с маломерни риби.
Това се постига чрез използването на едра стръв на едри куки или големи примамки. Куки № 7 - за риболова на стръв /с два или три ручейника или камоли, едър торняк или земен червей/, блесни най-малко № 1 – по класификацията на Mepps, воблери с тройни куки най-малко № 9. Тези, за които е важна бройката при улова – могат да броят всеки удар за уловена риба, защото ако използват куки №12 или по-малки примамки – може да хващат всичко с размер над 10см. При това по-едрите блесни и стръв по-лесно ловят едри риби.
Ако се установи, че по реката има следи от зарибяване, с много маломерни риби, еднакви по размер, е най-добре участъкът да бъде сменен, тъй като кука № 7 може да бъде нагълтана дълбоко и от 10- сантиметрова рибка. Изключение трябва да се прави само ако пред някой вир има непреодолимо препятствие за рибите – както при изкуствените прагове - което да пречи на разселването им. В този случай е добре да се хванат колкото може повече от рибите и да се пуснат над препятствието.

2. Не посещавайте често едни и същи участъци на реките.
Ако всяка събота хващате една и съща риба, а всяка неделя го прави друг – тая риба няма да изкара сезона, дори и да спазвате всички описани тук правила. Ако е възможно – правете го през интервал от два – даже три месеца.

3. Как да я хванем
Методите на риболов трябва да осигуряват максимално предпазване от нараняване или прекалено изтощаване на уловената риба. За целта :

- Добре е да се използват по-здрави влакна /най-малко 0.165/ - за да може рибата да се вади по-бързо, след по-кратка борба. Също и за да не къса лесно и да се мотае с примамката и дълго влакно, стърчащо от устата. Тогава шансовете й са нищожни, независимо от примамката /при блесни и воблери – направо нулеви/. Това ще затруднява придвижването, намирането и улавянето на храна, както и спасяването от врагове /по-големи риби, видри и др./. Все пак – макар и рядко - са улавяни риби с куки в устите. /По-често - след състезания - но то не е риболов/. Вероятно по-редки са случаите с муха в устата /авторът не знае такива случаи/ и никога с воблер или блесна.
- За риболова на стръв - да се ползват най-тънките възможни куки, защото понякога рибата нагълтва до корема, въпреки усилията на риболовеца. Така куката по-лесно ще се разгради. Понякога това помага и за спасяването на такъма. В случаите, когато удари едра риба и изправи куката – доста често е възможно тя да бъде хваната при следващо замятане с по-корава кука или при следващ излет. Куките твинаги трябва да са прави, а не орловки или полуорловки – за да могат по-лесно да се извадят, а и при правите куки процентът на рибите, които се откачат е най-малък.
- Никога не трябва да се използват за стръв различни видове хайвер или продукти, наподобяващи хайвера. Естественият хайвер е забранена стръв, а изкуствените продукти винаги ще убият рибата, ако успее да ги глътне. Представете си само, че една 120 грамова рибка погълне топче витамин С, предназначено зе 60-70 килограмов човек. Същото важи и за различните малки гумени или силиконови имитации на ларви или насекоми. Те могат да се откъснат от куката и рибата да ги погълне навътре.
- Никога не трябва да се използва повече от една примамка на линията /стръв и муха, две или повече мухи/. Първо - това просто не е честно и не приляга на майстори на риболова. Второ – законът разрешава само две куки /на някои мухари им се иска да вържат и шест, ако могат/. Трето – ако се е закачила на едната кука – има поне малка вероятност другата да се закачи някъде или да се забие в рибата по време на борбата. Дори и да не се закачи свободната кука – тя ще затруднява придвижването на рибата, ако успее да скъса – за което стана дума при здравината на влакната.
- След регистриране на кълването не трябва да се изчаква със засичането - за да се намали рискът от дълбоко нагълтване. Ако се откачи голяма риба – тя пак може да удари при следващо замятане.
- За риболова с блесни – да се използват примамки само с една кука, която може да е тройна. Когато е тройна - задължително с премахнати контри – за да се нараняват по-малко и да се откачат по-бързо и лесно. Още по-добре е ако едната кука на тройката е изтъпена, или тройката се замени с единична кука. Възраженията, че рибата по-лесно ще се откачи и избяга не са особено състоятелни, ако линията се държи непрекъснато изпъната. Пък и да избяга – какво толкова. Ние си знаем, че с контрите не би успяла, а и винаги можем да я хванем на следващ излет.
- За риболова с воблери, мъртви рибки и други примамки с две тройки /никога с повече/ – най-добре е едната тройка да се свали. Има възражения, че това би повлияло на играта /авторът изказва частично несъгласие в тази теза/. Тогава все пак, на едната тройка освен премахването на контрите трябва и да са затъпени върховете. Коя тройка да се премахне или изтъпи зависи най-вече от опита на риболовеца и от стилът, който се прилага – дали се движи по течението или срещу него. Ако ще се сваля тройка – по–добре да е долната, защото задната вероятно участва повече в примамването на рибата. Ако опазването на рибата е основна цел – по-добре да се премахне или затъпи задната тройка – тя по-често наранява рибите при борбата, когато е извън устата. Ако е нагълтана навътре – шансовете на рибата да оцелее стават нищожни. Риби с нанесени външни рани по тялото почти никога не оцеляват /това обяснява и изключително редките случаи на хващане на такива риби, ако изобщо има такива/. Същото важи и ако някоя от тройките, дори и изтъпена, влезе в окото на рибата.
- Рибите не трябва да бъдат вдигани над водата, когато това е възможно. Когато са нагълтали навътре – от друсанията се нараняват и пускат кръв под хрилете. Тогава е абсолютно сигурно, че няма да оцелеят. Ако са хванати през устата – понякога се откачат и се удрят в камъните. Ако ударът е през средата на тялото, може да умрат моментално – дори ако са паднали само от 50-тина сантиметра /или нещо вътре им се пука, или гръбнакът се счупва/..
- За по-едрите риби трябва да се използва кеп – най-добре от гъсто плетена не дълбока мрежа, без възли - каквито има на дървените мухарски кепове. Възлите повече нараняват /ако е в очите винаги е фатално за рибата/, а и заради дългата мрежа - закачането по храсталаците може да скъса нервите на риболовеца - до степен да намрази идеята C & R. Кепове с найлонова мрежа също трябва да се избягват – пак заради твърдите възли.
- Никога не трябва да се замятат примамки в места, от които има голям риск рибата да не може да бъде извадена – например дълбок вир, с гъсто нападали клони, или от високо над дълбок вир, който има надежда да държи големи риби, за които ще е необходим кеп.

4. Как да се отнасяме с рибите извън водата
- Най-добре е рибата да бъде откачена от куката докато е във водата, без да бъде пипана. Това се постига, чрез използването на кукоизваждач. Най-добрите за целта са хирургическият кохер, с леко извити челюсти, или клещите с дълги плоски челюсти. Като се захване куката – едно леко тръсване най-често е достатъчно. /Добре е да се носи и по-малък кохер, с по-тънки и прави челюсти за откачане на по-малки риби, нагълтали малко по-дълбоко, но не чак в корема/. След откачането на куката – възелът на влакното винаги се проверява, защото може да е наранен.
- Често откачането във водата е невъзможно. Тогава основното правило е рибата да прекара най-малко време извън водата и никога да не се поставя върху пръст, камъни, трева, мъх или друго – за да не се нарани от подскачане, да не се свали слузта и да не полепнат разни микроорганизми, които да доведат до заболяване. Може да се пипа единствено с предварително намокрени и охладени ръце. Може да се поставя и върху мокра мека постелка, но това в речния пъстървов риболов много рядко е възможно. Рядкост са случаите, в които се хващат риби с петна от пръсти по тях, предизвикани от пипане със сухи ръце, тъй като най-често рибите заболяват и умират. Ако една пъстърва се държи извън водата повече от 3 - 4 минути – по добре не я пускайте изобщо.
- Докато рибата се държи в ръце трябва много да се внимава да не бъде изпусната, без значение върху земя или вода. Все пак, от тази гледна точка е много по-добре всички операции да се извършват над водата, така че ако я изпуснем – да падне там, а не в храсталака.
- Най-доброто място за хващане на рибите е за долната челюст, ако са достатъчно големи, и да се придържат с ръка отдолу. За по-малките - може само да се поддържат отдолу или да се хванат с цяла ръка – в зависимост от размера, но никога не трабва да се стискат силно. Местата, които се пазят най-много, са очите и зад главата – върху хрилете. За по-едрите риби – никога не трябва да се пъхат пръстите вътре в хрилете.
- За повечето риболовци, практикуващи C & R, снимането на рибите е единствената награда за вложените усилия и изразходваните средства. /Някои, което е неразбираемо за автора, се нуждаят и от доказателства за майсторството, а също и от похвали/. Тогава е желателно апаратът или камерата да са предварително готови и под ръка – за да не се губи време. Препоръчително е при снимането да се демонстрират описаните тук правила, за да се популяризират сред по-неопитните. Прекрасно е, когато последната снимка е на освободената риба, плуваща във водата.
- Повечето майстори искат да премерят дължината и теглото на уловената риба съвсем точно. Никога не правете това с балканските пъстърви. Премерете предварително само педята си и я използвайте като мярка – една, една и половина, две .... десет и т.н. педи. Никой няма да умре, ако при хвалбите сбъркате с един или два сантиметра /винаги отгоре, разбира се/, освен може би самата риба. Пък и ако сбъркате само с толкова – това да ви е кусурът.

5. Как да я пуснем.
Пускането на рибите трябва да се извършва със същото внимание, както при всички останали операции

- За риболова на естествена стръв – ако за да се извади куката има риск рибата да бъде наранена – влакното се реже или къса със зъби /така е най-бързо/ непосредствено до устата на рибата и тогава тя се пуска.
- Пускането трябва да се извършва плавно във водата, без рибата да се хвърля отвисоко.
- Подходящи са местата с неподвижна вода или много слабо течение – никога в бързеите.
- Ако рибата е много изтощена, понякога тя няма сили даже да задвижи хрилните капаци и се нуждае от помощ за да са свести. Познава се по това, че при пускане в неподвижна вода не помръдва изобщо. Това не винаги е сигурен знак, защото някои риби имат навика да се правят на умрели и след кратко изчакване – леко побутване по опашката ги изстрелва мълниеносно. Ако рибата не помръдне и тогава – задръжте я леко за опашката в слабо течение – с гръб сочещ нагоре и глава срещу течението. Леки движения напред - назад с ръката /без да се разтърсва/ помагат в такива случаи.
- Ако е възможно – не пускайте рибата във вира, от който е извадена или под него /тя винаги ще се върне пак там/. Когато няма да отнеме време – пуснете я над вира. /Щом вие сте я хванали – тя ще бъде лесна плячка и за недобросъвестните/.

6. Зарибяване /Пусни за да Хванеш/
В българските условия, при тоталната абдикация на държавата да полага грижи за опазване на рибното богатство в последните години – все повече риболовци са стигнали до идеята да пуснат риби в избрани от тях реки. Много от тях вече са го правили. Всъщност това представлява висша форма на на идеята C & R и доставя удоволствие, несравнимо с нищо от гореописаното.
Това обаче е отделна и много дълга тема, която няма да бъде разглеждана тук.

7. Винаги ли C & R ?
Е, не винаги, разбира се. Ако някой ви пили, че все не носите риба, а харчите много пари, или започнете да усещате вътрешно напрежение, което най-често се дължи на липса на фосфор в организма – не е фатално да приберете някоя пъстърва. Ако ще го правите – нека да е в реки, където има много риба. Над 25, даже 30 сантиметра - през не повече от двеста метра, и много маломерни риби между големите. Така ще нанесете по-малко вреда на популацията, понеже големите, от друга страна, излапват малките Но никога не прибирайте повече отколкото стигат за едно ядене на семейството. И никога не прибирайте риби по-големи от 40 см., защото техният генетичен материал е много ценен. Добре е до пълното прилагане на C & R да се стигне постепенно, не насила и без напрежение – само тогава удоволствието ще е пълно, а резултатът - траен. /Авторът е в предпоследна фаза горе долу/
Обаче има нещо много важно – винаги спазвайте правилата за опазване на рибите, дори и да сте решили този ден да прибирате улова. Понякога, след хващането на рибата – просто сърцето не ви дава да я пъхнете в коша /най-често заради уникалната й борбеност или красота/ - и ще ви се иска да я пуснете. Оставете - на себе си и на нея - възможността за това.ВАЖНО
Лошо наранени риби е по-добре да бъдат прибрани за излапване, отколкото пуснати обратно! Също и такива, които след дълги опити да бъдат свестени обръщат корема. Задължително изключение е, ако са маломерни. Тогава трябва да се спази законът – т.е. да се пуснат независимо от състоянието им. Вероятно е по-добре да се утрепат и хвърлят в храстите, ама сърце не ми дава да го препоръчам това.

8. Популяризиране на идеята
Никога не генерирайте спорове и караници с хората, които не следват вашите правила /не само за пускането на рибите, а и за методите в пъстървовия риболов/. Това най-често предизвиква обратна реакция, с търсене и намиране на основания срещу идеята. /Когато има снимки на оваляни в кал риби, или нагълтали воблера „до гъза” – основания никак не е трудно да бъдат открити от всеки, който разбира поне малко. Също и когато основни идеолози на някои от видовете риболов препоръчват да се изкормват рибите, та да се видело какво ядат в момента. Целта на тази низост била увеличаване на успеха в риболова, т.е. – на удоволствието/.
Ако изкрещиш на някого в ухото – „ХВАНИ И ПУСНИ” – най много да му спукаш тъпанчето. Защото, както стана дума в началото – за извършването на този акт, човекът трябва да преодолее инстинктите си, а това никак не е лесно.
Използвайте обратния подход – споделяйте прекрасното усещане, не пестете похвали за всеки, който е постъпил както трябва, препоръчайте им поне веднъж да опитат. Така, рано или късно, още някой ще налапа куката.

9. ХВАНИ и ПУСНИ ..... и законодателството
Не е добре тази идея да се превърне в задължителна мярка, която да се включи в законодателството. Държавата не бива да се намесва в това. Тя и без това не може да се справи с бракониерите дори, та камо ли с тази по-сложна материя. Българската Риболовна Практика има отколешни традиции – риболовът да е с ниски държавни такси и поради това - общодостъпен. И всеки да може да си прибира улова.
Както вече стана дума – най-добрият вариант, и с най-трайни резултати, ще се постигне не насила, а доброволно и чрез стимули като добрите примери и поощренията. Ако това не помогне – най-вероятно като свършат всички риби, на народа ще му дойде ъкълът.
Дори и да стане в закона – гордата съпротива ще доведе до криене на улова под камъните, в храсталаци или не дай боже – в гащите. /Тази срамна сцена е съвсем възможна в пъстървовия риболов. Авторът е бил свидетел като прохождащ риболовец през соц-а, когато имаше строг контрол, а сигурно се практикува и сега/.Заключение:
Голяма част от казаното до тук важи и при риболова на всички останали видове риби и се препоръчва в повечето чужди източници по въпроса. Разбира се, при пъстървите правилното прилагане на C & R е от най-голямо значение, защото те най-лесно и бързо умират, а са най-ценният и бързо изчезващ вид в Българските реки и водоеми.
Прилагането на описаните правила неминуемо ще доведе до откачане на някоя риба, не дай боже и на „Митичната”! В такива случаи рибата спокойно може да бъде преброена за хваната – с ясното съзнание, че е изтървана заради мерките по опазването й. /Пък то може да е било заради друго, ама нейсе/. Ако е била „Тя” – пак може да се хване при следващ излет /Ако не мине оттам авторът на този материал, разбира се. Едно - че не ги лови напоследък, и второ – вече няма никакъв фосфор в организма/.

Очевидно е, че спазването на всички описани ограничения от по-новите в занаята - най-често би довело до близки до нулата резултати в риболова – поне в началото. Но колкото по-добри ставате – толкова повече ще се замисляте по тези въпроси, и налагайки си нарастващи самоограничения - някой ден ще се превърнете в едни завършени C & R майстори на пъстървовия риболовАвтор:
Димитър Куманов - pitcha

В написаното по-горе са използвани като допълнителни източници:
1. Етичен кодекс на Риболовен Клуб „Балканка” – София
2. Catch and Release – How To Do It Properly – William D. Anderson

Paviljon написа: Изображение

След пускането постоя няколко секунди около мен и след като я докоснах се изстреля в дълбокото мълниеносно:

[:
Павка, специални поздрави и от мен.
Не толкова за чудесния разказ. Не и заради улова. Не и заради прекрасните снимки от прекрасните места /пак си маал гащи по една от мойте реки, а?/
Поздравът е за демонстрацията на отношението към рибата – как да се хване /за омачканите контри и мокренето на ръцете/ и най-вече как да се снима и да се пусне обратно в реката. Без да бъде тръшкана, мачкана и въргаляна в кал, треволяк, камъндраци и т.н. Без да е сравнявана с ботуша и почти утрепана за да позира правилно от фотографска гледна точка. Щото от тия фотосесийни подготовки шансовете на фотомоделките /по израза на Бат Стан/ да оцелеят значително намаляват и, което е много по-лошо – може да ги гепи някоя болест, от която да се заразят и други риби в реката.
Вярно, че е по-трудно да се снима както ти си го направил, но усилията си заслужават – последната снимка го доказва! Браво за това!

Аватар
maranzika
Мнения: 2805
Регистриран на: Чет Сеп 14, 2006 19:44
Местоположение: Монреал(Канада)
дал Браво: 181 пъти
получил Браво: 19 пъти

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от maranzika »

pitcha написа: Вярно, че е по-трудно да се снима както ти си го направил
Колега,тая снимка е възможна само ако не си сам самичък в планината. :D :D :wink: Или с доста хубав статив какъвто предполагам повечето пъстърваджии не разнасят с тях. :wink:
Kentavar :
Ако си мислещ и коректен към заобикалящата среда риболовец, това хоби Спининга ще ти носи невероятно удоволствие и хармония.

pitcha

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от pitcha »

Paviljon написа:Изображение

:
Ето тази снимка може да я направиш и сам, а тя е най-важната и най-готината. За снимане с едната ръка - вярно е много по-трудно и трябват тренировки. Е и някои снимки няма да станат както трябва, обаче рибата ще е в много по-добро състояние на физиката, а майстора на риболова - в много по-добро състояние на духа. Сигурен съм, че Павката ще го демонстрира при следващия излет

Аватар
Paviljon
Мнения: 261
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 13:02
Местоположение: на реката !!!
дал Браво: 35 пъти
получил Браво: 349 пъти

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от Paviljon »

Здравейте,

Няма да влизаме в излишни спорове относно последните две публикации на колегите, за да не се заспамва темата, но важното е да се отнасяме с нужното уважение към пъстървите (и изобщо към животните като цяло), които са все по-изчезващ вид в България! Мен самият са ме снимали с улова, не че е невъзможно сам, но е по-лошо за уловената риба докато се нагласиш! Надявам се форумът и с подобни фотографски изяви както и на много други колеги да кара повече риболовци и прохождощите риболовци да се отнасят с уважение към природата, в която ние преминаваме за миг, а тя се остава!

Поздрави и наслука :fish2:
Риболовен клуб "Балканка"
http://www.balkanka.bg
Попивай красотата с очите и душата !!!
http://www.concept.bg

pitcha

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от pitcha »

Paviljon написа:Здравейте,

Няма да влизаме в излишни спорове относно последните две публикации на колегите, :
Според мен, повдигането на тоя въпрос не е никакъв спам /ако правилно използвам тая дума/ и точно в тая тема си му е мястото. И споровете по него ще са доста полезни, както за колегите, така и за реките и рибите в тях.

Възхищавам се на повечето от пичовете, пускали снимки – на тия които пускат рибите обратно. Но от известно време търсех начин как по-нежно да им обясня какво не трябва да правят за да не прецакват рибите, за които си мислят, че ги пускат живи и здрави. Нежно – за да не се обиди някой.
Щото много чувствителни сте в тоя форум бе пичове. Ако някой ви каже нещо – веднага рипвате, даже и да не сте го знаели това нещо. Да не би да е така щото си мислите, че знаете всичко и няма какво повече да научите? Което знам за реките и пъстървите – половината съм го научил от по-стари майстори, другата половина от безутешно маане по реките, част от него даже и от ваши постове. И от всяко ходене продължавам да научавам още. На всеки, от когото съм научил нещо, съм безкрайно благодарен, дори и да ми го е казал с назидателен тон - щото съм си бил за назидание, както по-късно се е разбирало. А първото ми стъпване на пъстървова река беше преди 43 години.

Най после се появи удобен случай - някой, когото познавам, пусна снимки направени както трябва и моментално получих лек ритник по задника - защото го похвалих. Вярно – похвалата беше малко в стил „бий самара да се сещат магаретата” и точно такава беше целта.

Поради факта, че полученият ритник беше лек – не реагирах в характерния си нравоучително назидателен стил, обаче сега ще го направя, щото ме е обхванала харата: - „Трябвал му статив, че не моел да я снима” – ми кат не моеш – не я снимай бре. Не прецаквай мойте риби в мойте реки, кат си левак!!! Ако искаш – обаждай ми се да ти нося статива! Щото га ги фане некоя кожна болест и им се разваля вкуса, та почти не стават за лапане и ша требе и аз да ги фъргам”.

А после един се чуди какво е това бяло петно на главата на оная рибка – БОЛЕСТ Е да знаеш!!! Почти сигурно прихваната от друга риба щото сниманата рибка е много малка. Вероятно реката е често посещавана, но никой не ти го каза, щото не смеят, а не, че не са се сетили.

Накрая - не мога да го разбера тоя кеф – да пуснеш снимки, след които сто човека да ти кажат БРАВО, ЕВАЛА, МАШАЛА, ПОКЛОН, РЕСПЕКТ, ГОУЕМ СИ и т.н. Айде първия път – иди дойди. Ама да хванеш пак, пак да пуснеш снимки и пак да четеш същото....??? После друг хваща, снима, пуска снимките .... и пак се почва. Как не ви омръзна – 107 страници! А рибите натръшкани къде ли не, някои почти удушени за да изглеждат по-добре. Изглежда не си вярвате на майсторлъка, та се нуждаете от чужди похвали за повдигане на духа.
От всичко, което видях признавам – големи майстори на пъстървовия риболов сте наистина. Обаче за отношението към реките и рибите по-голямата част от вас - има доста какво да научите.
На колегите, които са снимали и пуснали рибите, като са внимавали по тоя въпрос /те си се знаят/ се извинявам – написаното е за останалите.
И преди мен някои са писали за това, обаче моментално са ги изтривали, та не разбрах кои са! На тях – покуон и респект, щото сигурно са знаели какво ги чака, както и аз знам., не че ми пука

Аватар
maranzika
Мнения: 2805
Регистриран на: Чет Сеп 14, 2006 19:44
Местоположение: Монреал(Канада)
дал Браво: 181 пъти
получил Браво: 19 пъти

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от maranzika »

pitcha написа: Не прецаквай мойте риби в мойте реки,
Не знаех че реките са твой..... :lol: :lol: :lol: :lol:
Коя от тия снимки не ти харесва точно?
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
И т.н.Правени са БЕЗ СТАТИВ. :D :D
Kentavar :
Ако си мислещ и коректен към заобикалящата среда риболовец, това хоби Спининга ще ти носи невероятно удоволствие и хармония.

Аватар
Д-р Флекс
Мнения: 8574
Регистриран на: Чет Дек 03, 2009 17:56
Местоположение: София
дал Браво: 1023 пъти
получил Браво: 354 пъти

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от Д-р Флекс »

Накрая - не мога да го разбера тоя кеф – да пуснеш снимки, след които сто човека да ти кажат БРАВО, ЕВАЛА, МАШАЛА, ПОКЛОН, РЕСПЕКТ, ГОУЕМ СИ и т.н. Айде първия път – иди дойди. Ама да хванеш пак, пак да пуснеш снимки и пак да четеш същото....??? После друг хваща, снима, пуска снимките .... и пак се почва. Как не ви омръзна – 107 страници! А рибите натръшкани къде ли не, някои почти удушени за да изглеждат по-добре. Изглежда не си вярвате на майсторлъка, та се нуждаете от чужди похвали за повдигане на духа.

Пич, напълно си прав за това, че когато човек не умее да снима безопасно и безболезнено уловените от него пъстърви преди рилийз, по-добре да не го прави. Аз не умея да снимам безболезнено преди рилийза, затова спрях да го правя. Други също спряха.

Но има майстори на фотото, като Павильона, като Линирд Скинърда, като Маранцика и др., чиито фоторепортажи изпълват със смисъл темата. В този ред на мисли, прочети внимателно и отново заглавието на темата: "Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи". И преориентирай лошото си настроение и щенията да помрънкаш на по- подходящо място във форума, ОК?

Аватар
Paviljon
Мнения: 261
Регистриран на: Сря Юни 30, 2010 13:02
Местоположение: на реката !!!
дал Браво: 35 пъти
получил Браво: 349 пъти

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от Paviljon »

Здравейте колеги,

Няма смисъл да се заяждаме за конкретна дума, някой който е казал и е засегнал друг! Този форум е място където споделяме рибилвни преживявения и разказваме как са протекли и какво е било успешно като примамкал по този начин хем ставаме съпричастни към изживяното от всеки един от нас, така се учим и взаимно на нови неща и най-вече да обичаме и уважаваме природата около нас! Мен лично форумът и членството ми в клуб "Балканка" са ме променили определено към добро и хуманно отношение към рибите, за които сме се събрали тук! Колегата pitcha може да е засегнал някой от четящите и пишещи тук, но проблема, който той повдига е важен за всеки един от нас и аз го подкрепям! Защото такива разисквания и обсъждания карат ако не всекир то поне част от влизащите тук да се замислят за начин на риболов, начин на докосване, снимане, опазване на рибното богатство! Аз също съм се променил към по-добро за една година от както съм посетител във форума и се опитвам да го предам на всички от Вас! Все един от всички ше се замисли върху показаното от мен! Така взаимно ще се учим, независимо, че сме риболовци отдавна! Има и ще има много прохождащи рибари, които също четат тук и се учат! А от pitcha определено съм научил доста неща за няколкото месеца от когато го познавам, за което му благодаря! Темите за риболов без контри, начин на снимане или по-точно условията, в които поставяме пъстървата или друга риба, която смятаме да пуснем на свобода са важни и трябва да говорим за тях. Защото не дай си боже да унищожим това богатство в България, а доста смело вървим натам (не визирам колеги във форума. Има много други хора, които не знаят и за него, но са рибари или бракониери ) ще си останем само с разменяне на приказки, без уловени риби! А риба не трябва да се снима на всяка цена, за да я покажем само и след това да се опитваме да я пуснем, а тя вече е наранена, с опасност за разболяване и т.н.

Наслука на всички колеги рибари и наслука :fish2:
Риболовен клуб "Балканка"
http://www.balkanka.bg
Попивай красотата с очите и душата !!!
http://www.concept.bg

Аватар
Васил Ламбов
Мнения: 2082
Регистриран на: Пет Апр 11, 2008 23:24
Местоположение: sofia
получил Браво: 2 пъти

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от Васил Ламбов »

А дали да не направим подфорум "Море от любов" !?
Какво се учим сега на етика и култура, сякаш Матеус ще научи нашите ливади на футбол...ако не си усетил нещата, до сега, ако сам не си решил към коя порода спадаш, какво ще стане тепърва!? Писна ми от комунистически лозунги и от форумни тигри...
hvani i pusni

pitcha

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от pitcha »

maranzika написа:
pitcha написа:
Коя от тия снимки не ти харесва точно?
Изображение
E, вчера ме беше обхванала харата, ма днеска съм омекнал и се извинявам.

Виж, тия снимки са си класика, доста по-добри от снимките на Павката.
Тебе не ти трябва статив – що ме дръпна за опашката, та стана белята? Даже, като гледам, би трябвало да си на мойта страна, щото очевидно знаеш причините да си снимал по тоя начин. С твое позволение ще ги копирам, изпечатам и ще ги показвам като пример как трябва да се прави това, че има на кого да ги покажа. Обаче такова отношение е много голяма рядкост – поне 90% е останалото, за което говорих. И е направено не с лоши намерения, а от незнание.
Всичко написано е за незнаещите, че те са по-голямата част. /Пропуснах да им кажа - за по-големите риби – за тях трябва да се носи кеп, че иначе няма как да не ги извлачиш по камъните, за да ги откачиш. А контрите се мачкат за да не я чекнеш 10 минути, докато откачиш, а и по-малко се наранява/.
Обаче това си е риска в тоя форум – като напишеш нещо за тия които не знаят – знаещите веднага ти викат „ти на къв се праиш”, вместо да те подкрепят. Верно, че стилът ми...... Обаче подкрепете правилното, за другото си заслужавам да го отнеса, знам си го и ша търпя.

Що не му казахте на тоя пич дето пита какво е онова петно на рибката бре? И каква е най-вероятната причина за това петно. Хем съм сигурен, че знаете. /Тия рибки, които са болни, никога не доживяват до размери за хващане и затова рядко могат да се видят/.
Спирам, за да не ме обхване пак...
Специални поздрави за снимките още веднъж. Те така се праи.

Аватар
mitioto
Вносител
Мнения: 3109
Регистриран на: Чет Юли 05, 2007 13:40
дал Браво: 111 пъти
получил Браво: 21 пъти
Обратна връзка:

Re: Пъстърва - опазване при снимки

Мнение от mitioto »

Са аз какво мисля по въпроса...

То хубаво ще ги опазиме рибите при снимането, ама първата стъпка за това е всеки да е стигнал до решението за пускането! Колко души в България според вас връщат пъстървите обратно?! Това са една шепа хора... Голяма част от тоя форум и още 10-ина души...

Аз немам нищо против темата. Убава си е, ама доста изпреварва събитията... Как да им кажем на ония с благоевградския голф дето опустошиха реките при мене миналата година с тока, тия работи... И па един благоевградчанин /да не ми се обиждат хората от тоя регион, щото говоря за неколко човека/ дето беше насецал кошчето с маломерките со директнио... Сигурно имаше 30 рибки по нема и педя... Оди им обяснявай, че требе да си мокри ръката и т.н...

Човек требе да стигне до идеята за пускането, па после че се научи да го прави и правилно...

Аватар
MapuaH
Мнения: 5791
Регистриран на: Вто Яну 11, 2005 20:46
Риболов: Основно спининг
Местоположение: Markdorf, Deutschland
дал Браво: 284 пъти
получил Браво: 241 пъти
Обратна връзка:

Re: Пъстърва - опазване при снимки

Мнение от MapuaH »

mitioto написа:Са аз какво мисля по въпроса...

То хубаво ще ги опазиме рибите при снимането, ама първата стъпка за това е всеки да е стигнал до решението за пускането! Колко души в България според вас връщат пъстървите обратно?! Това са една шепа хора... Голяма част от тоя форум и още 10-ина души...

Аз немам нищо против темата. Убава си е, ама доста изпреварва събитията... Как да им кажем на ония с благоевградския голф дето опустошиха реките при мене миналата година с тока, тия работи... И па един благоевградчанин /да не ми се обиждат хората от тоя регион, щото говоря за неколко човека/ дето беше насецал кошчето с маломерките со директнио... Сигурно имаше 30 рибки по нема и педя... Оди им обяснявай, че требе да си мокри ръката и т.н...

Човек требе да стигне до идеята за пускането, па после че се научи да го прави и правилно...
Мите, много истина има в твойте думи !!!

Значи, аз ги виждам така нещата :

1. Бой, ама много бой на тия убавци като госоподата с благоевградския голф, докато се научат как, с какво и защо се лови.
2. Пускане на рибите на 100 %, защото така или иначе са останали малко. А и да не са малко защо да не станат повече ?!
3. Да се научим да ги снимаме, както трябва, ако въобще има нужда от това.

Сега, аз самия си признавам, че при улова на митичната ми 40 + преди известно време, по време на първия ми пъстървов, спинингов риболов си позволих да я поснимам като хората, та даже и повече. Спор няма в това, че може и да съм сгрешил, но важното е човек да го осъзнава и да внимава много в бъдеще.

Поздрави :)
"Риболовът не е наслука - риболовът е наука !!!"

pitcha

Re: Пъстърва - опазване при снимки

Мнение от pitcha »

Пак забравих нещо.
В Англия пичовете, които практикуват Catch and Release даже си мъкнат специални постелки, за да не тръшкат шараните у калта и камъндрака – за тия дебелогъзи и дебелокожи риби. Един приятел ми рева, че бая пари стрували. А ние с тия нежни създания с петната - ометохме де що планина видяхме. Така че - ако ще правиш нещо – добре е да го правиш както трябва, за да не нанасяш по-голяма вреда.

maznislav
Мнения: 2093
Регистриран на: Пон Юли 09, 2007 15:57
Риболов: Спининг и само това :)
Местоположение: Пловдив
дал Браво: 29 пъти
получил Браво: 78 пъти
Обратна връзка:

Re: Пъстърва - опазване при снимки

Мнение от maznislav »

За мен отдавна съм решил да не пипам пъстървата с ръце - директно я откачам в реката - пък снимката да става каквато ще става. Описвам си излета за историята пък снимковия материал е само допълнение.
Нито едно добро дело не остава ненаказано :)
Риболовът ни е "Днес по-зле от вчера и по-добре от утре"...

pitcha

Re: Пъстърва - снимки, излети, примамки, репортажи

Мнение от pitcha »

maranzika написа:
pitcha написа: Коя от тия снимки не ти харесва точно?
Изображение
И т.н.Правени са БЕЗ СТАТИВ. :D :D
Ебаси!!! Чак сега скивах - куката е единича!!!
Евала пич. ПокУон и респект.
Още веднъж се извинявам за квото казах преди - коленопреклонно.
Тва даже не посмях да им го предлагам. Да не последват поучения, че влияе на играта и кво ли не още.
Даже не посмях да им предложа да е изтъпена поне едната кука на тройката.

Публикувай отговор

Обратно към “Хвани и пусни”